Når du har købt en ny bolig, er der en masse papirarbejde. Blandt andet skal der laves et skøde udfra købsaftalen, og det skal tinglyses. Før skødet er tinglyst af tinglysningsdomstolen er boligen ikke din, også selvom du har betalt og er flyttet ind. I værste tilfælde kan sælgers kreditorer tage pant i boligen, hvis han har gæld. Du betaler som køber for tinglysningen. Du betaler et fast gebyr og så en promille af købssummen. Du kan søge på billig ...